В п’ять разів менше стали відвідувати хворих вдома бердичівські лікарі — РІО Бердичів
  • Бердичівський Базар

В п’ять разів менше стали відвідувати хворих вдома бердичівські лікарі

Якщо в 2018 році таких відвідин лікарі Бердичівського центру ПМСД зробили 36 тисяч 665, то в 2019 році лише 7 тисяч 848. Напевно, це стало одним з результатів реформи медицини, яка триває вже кілька років, і в цьому році знову будуть чергові серйозні зміни.

Саме про це нещодавно говорили на засіданні медичної ради, яке було спільним для обох структурних підрозділів бердичівської комунальної медицини – центру ПМСД та міської лікарні. На заході були присутні багато лікарів, міський голова та його перший заступник.

На інформаційний запита наша редакція отримала тексти доповідей головних лікарів цих медичних закладів та рішення,які були прийняті на раді. Повністю їх друкувати, можливо, буде нецікаво широкому загалу читачів, але деякі цифри та факти варто знати всім.

2020 рік - це перехідний рік реформи вторинної і третинної спеціалізованої медичної допомоги. За необхідність реформи говорять існуючі проблеми, а саме: очікувана тривалість життя в нашій області – 67,81 років, в цілому по Україні – 69,11 років (чол. - 63,72; жінки – 74,5). В порівнянні з показниками країн Європейського Союзу розрив складає понад 10 років.

Міська лікарня

В 2019 році на інсулін виділено з місцевого та державного бюджету- 2 841,4 тис. грн., в т.ч. додатково з міського бюджету виділено – 450,0 тис.грн. Згідно планів НСЗУ з квітня 2020р. мала запрацювати реімбурсація інсуліну, проте знову питання відкладено до кінця 2020 року.

Однією з пріоритетних медичних послуг є надання допомоги пацієнтам з гострим інсультом. По вимогам щодо організації допомоги, оснащення палат інтенсивної терапії, наявності кваліфікованого персоналу – ми готові до підписання договору НСЗУ. Деяка затримка з роботою КТ. Важливим є проведення ранньої реабілітації хворих з ГІ, тому в 2019 році відкрита палата ранньої реабілітації хворих з гострим інсультом, де активно працюють невропатологи, логопед, інструктор ЛФК.

Пріоритетом була, є і буде допомога при пологах. Останніх 2 роки відслідковується тенденція до зниження народжуваності, як у області так і по місту. Так, в 2012 році в Бердичеві було 1211 пологів, в 2014 – 1341, в 2016 – 1158, в 2018 – 934, в 2019 – 816. Тому одним із завдань, які поставили лікарям: «посилити інформаційну роботу щодо привабливості нашого центру жінки, наявності сучасного медичного обладнання, комфортних умов перебування та сприятливої атмосфери»

Одним із проблемних питань є питання кадрів. 32% лікарів та 9% молодших спеціалістів з медичною освітою пенсійного віку. В 2019 році працевлаштовано 4 лікаря: 3 – лікаря терапевта; 1 – лікар анестезіолог. Сьогодні у нас є 18 лікарів інтернів, із них: 12 - на контрактній основі (переважно стоматологи та акушер-гінекологи) та 6 на бюджетній ( 1 - фтизіатр, 2 - з радіології, 1 – внутрішні хвороби, 1 – хірург, 1 – анестезіолог).

Нажаль все частіше відмічаються випадки, коли молоді лікарі після інтернатури покидають свої робочі місця із – за низької заробітної плати, а вона по закладу : лікар і- 6516,20 грн, середній медперсонал – 4716,57 грн, молодший медичний персонал - 4364,75 грн.

В 2019 році не зрушено з місця питання розрахунку з ЦРЛ (районна лікарня) за пролікованих хворих, проте налагодилася робота з ОТГ завдяки наполегливості міського голови. В поточному році проведені розрахунки за пролікованих пацієнтів з ОТГ – 577,30 тис.грн.

Що зроблено в 2019 році:

- підтверджено наявний сертифікат контролю системи управління якістю;

- два відділення (гінекологія, приймальне відділення) отримали відзнаку «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта», а операційне відділення підтвердило дану відзнаку. Все відбувається завдяки наполегливій роботі колективу і бажання впровадити щось нове в роботу;

- активна участь в тренінгах, семінарах, конференціях з питань реформи;

- впровадили УЗД діагностику патології кістково - м’язової системи, судин головного мозку, шиї (завдяки придбаному датчику за кошти міського бюджету);

- успішно пройшли аудит НСЗУ щодо підготовки закладу до підписання договору по наданню медичних послуг та аудит Держпродспоживслужби щодо якості харчових продуктів;

- проведений ряд протипожежних заходів, а саме: просочування дерев’яного перекриття даху центру жінки, інфекційного відділення протипожежною сумішшю;

- встановлення протипожежної сигналізації в інфекційному відділенні;

- встановлено 6 протипожежних дверей та придбання вогнегасників (близько 300 тис.грн. з міського бюджету;

- запровадили так званий бригадний метод прибирання молодшим персоналом, завдяки придбанню системи прибирання.

Проведені поточні ремонти в підрозділах на суму 377,1 тис.грн., з них: благодійні кошти – 49,3 тис.грн., міський бюджет - 327,8 тис.грн.:(інфекційне відділення , міська поліклініка, ортопедичне відділення, терапевтичне відділення, харчоблок, кабінет ЛФК, фізкабінет, ендоскопічний кабінет ) Придбано медичного обладнання та комп’ютерної техніки на суму 1 382 825,6 тис.грн.

Саме завдяки придбанню обладнання вдалося відновити лапароскопічні методи лікування в хірургії, гінекології, урології, а з часом і в ортопедії. Лікарі – хірурги проходять курси тематичні по лапароскопії і це дасть змогу проводити втручання як в плановому, так і в ургентному порядку.

Сьогодні колектив травматологічного відділення відновив ендопротезування кульшових суглобів, лікарі – травматологи вивчають впровадження новітніх технологій в лікуванні кістково-мязової системи.

Що необхідно зробити в 2020 році:

- завершити реєстрацію лікарів та середнього медичного персоналу в медичній інформаційній системі та в центральній електронній базі;

- підготовка до підписання договорів з НСЗУ; продовжувати роботу по оптимізації штатних посад, враховуючи реальне навантаження;

- розробити критерії ефективності роботи лікарів згідно профілю;

- брати участь в міжнародних проектах щодо придбання медичного обладнання, що дасть можливість розширити пакети медичних послуг;

- оптимізація штатної чисельності молодшого персоналу в окремий підрозділ для виконання своїх функціональних обов’язків;

- комплексна автоматизація закладу, впровадження МІС для ретельного аналізу і планування всіх процесів закладу;

- співпраця з благодійними фондами міжнародних організацій щодо оновлення і придбання медичного обладнання;

- удосконалення системи електронної реєстрації пацієнтів;

- підвищувати інформованість пацієнтів про медичну допомогу шляхом впровадження рекламних послуг;

- впровадити безперервний професійний розвиток медпрацівників;

- продовжити заходи з енергозбереження та енергоефективності;

- передавати в оренду вивільнені приміщення.

Центр первинної медико-санітарноїї допомоги

До складу центру входить 6 амбулаторій в яких працює 36 сімейних лікаря та 10 педіатрів (навчаються в інтернатурі ще 1 сімейний лікар та 1 педіатр, які з 1 серпня 2020 року приступлять до роботи), 118 осіб середнього медперсоналу. Всього у закладі працює 213 осіб. За 12 місяців 2019 року кількість відвідувань лікарів центру склала 232533 ( в 2018році – 225943), в т.ч. кількість відвідувань лікарями хворих вдома склала 7848 (2018рік – 36665). Відвідувань лікарів Центру дітьми – 91262 (2018рік – 80579), в т.ч. вдома 2592 (2018рік – 10415). В амбулаторіях функціонують денні стаціонари на 32 ліжка. За 12 місяців 2019 року в денних стаціонарах проліковано 4085 осіб (2018р. – 4749), в т.ч. 108 дітей (2018 р. – 114). За 2019 рік в стаціонарах вдома проліковано 3117 (2018р.-4133) осіб , в т.ч. 760 дітей.

В амбулаторіях сімейного лікаря можна виміряти зріст та вагу, визначити гостроту зору, виміряти АТ, зробити ЕКГ, визначити рівень глюкози в крові , провести експрес – діагностику вірусних гепатитів В і С, Віл тощо.

В закладі продовжується укладання декларацій між пацієнтом та лікарем. На сьогоднішній день в місті підписали декларації 89,0 % населення(66700 осіб), власне з Центром підписали декларації 84,0% населення(62572особи).

Кошти отриманні від НСЗУ спрямовуються на виплату заробітної плати, сплату податків, покращення матеріально-технічної бази та поточні видатки на утримання установи (предмети, матеріали).

ЦПМСД працює в тісному контакті з Бердичівською міською лікарнею. Лабораторні обстеження, які згідно «Порядку надання первинної медичної допомоги» (наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504) має забезпечувати надавач первинної медичної допомоги, виконуються лабораторією Бердичівської міської лікарні з якою укладено відповідну угоду. Так, відповідно до актів виконаних робіт наданих лікарнею відшкодовано за січень – грудень за проведенні лабараторні дослідження – 417,00 тис.грн. Інструментальні методи обстеження та консультація до вузькопрофільних спеціалістів проводиться за направленням сімейних лікарів та педіатрів. Сумісно проводяться медичні ради, лікарські конференції, різноманітні заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, профілактику різноманітних захворювань. Попереду у нас впровадження електронного направлення до вузькопрофільних спеціалістів.

В 2019 році відповідно до табеля оснащення закладом було закуплено: 6 комп’ютерів на суму 85,7 тис.грн. - за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, за рахунок коштів НСЗУ придбано апарати ЕКГ на суму 102 тис грн., електронні ваги на суму 80 тис. грн., були закуплені сечовий аналізатор -35,5 тис.грн, біохімічний аналізатор 73,8 тис.грн, гематологічний аналізатор — 289,5 тис.грн та медобладнання на 180 тис.грн.

Для комфортних умов обслуговування населення було закуплено меблі: столи письмові, шафи, кушетки, лави для очікування, тумби, стільці на загальну суму 122,2 тис. грн., встановлено кондиціонери та конвектори в приміщеннях амбулаторій на суму 216,0 тис. грн. За 2019 рік на підтримку Центру в робочому стані було витрачено 2730,5 тис.грн.

На офіційній сторінці Центру в мережі інтернет постійно висвітлюється та оновлюється актуальна інформація стосовно лікарів які продовжують набір пацієнтів, графіки прийому лікарів, контактні телефони Центру, залишки вакцин в закладі, фінансову інформацію тощо.
З 02 грудня 2019 року в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Бердичівської міської ради впроваджено електронну чергу. Пацієнт записується на визначений час до визначеного лікаря. Зникає потреба сидіти довгий час в черзі, скорочується час контактування з іншими пацієнтами, зменшується ризик наразитись на додаткову інфекцію.

Проблемним залишається питання забезпечення центру первинної медико-санітарної допомоги автомобільним транспортом. Не вистачає автотранспортних засобів, які допомагають надавати вчасну та якісну допомогу, усі автомобілі застарілі, у деяких з них строк експлуатації понад 15 років, з наявних 5 автомобілів, використовуються лише 4, а один автомобіль потребує капітального ремонту, усі інші потребують постійних поточних ремонтів.
З 1 квітня 2017 року працює урядова програма «Доступні ліки» . ЇЇ мета –забезпечити громадян України необхідними ліками, за рецептами сімейного лікаря пацієнти можуть отримати безкоштовно або з доплатою медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

З 1 квітня 2019 року адміністрування урядової програми перейшло до НСЗУ, тобто відшкодування вартості лікарських засобів відбувається за принципом «Гроші йдуть за пацієнтом в аптеку». До списку ліків, які можна отримати за програмою, включено 258 торгових найменувань, 64 з яких можна отримати безкоштовно, Договір з НЗСУ підписали Аптека № 86 ,ТОВ «Фармія» , ТОВ «Векам» та ТОВ «Нова надія»

Завданнями на 2020 рік залишаються поліпшення медичного обслуговування населення, профілактика та своєчасне виявлення соціально небезпечних хвороб, зміцнення матеріально – технічної бази.

medrada2

medrada1

medrada3 

medrada4

Фото з офіційного сайту міської ради

 

super cina

 

Відео

Олександр Доманський

Головний редактор газети "РІО-Бердичів"

Сайт: rio-berdychiv.info/
  • asenposlugi1
  • moloko2
  • avtoshkola1
  • pamyat

На правах реклами

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на "РІО-Бердичів". Для інтернет-видань – обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного або часткового використання матеріалів, в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу. Редакція "РІО Бердичів" не несе відповідальність за матеріали авторів розділу “Блоги”.