Роздрукувати цю сторінку

В яких випадках надається матеріальна допомога мешканцям міста Бердичева

26 бер. 2021 Власкор

Відповідно до Положення про порядок надання адресних грошових допомог громадянам міста, затвердженим рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 29.08.2019 № 261, адресна грошова допомога надається громадянам, які зареєстровані і проживають на території міста Бердичева та зазнали різкого погіршення матеріального стану в зв’язку з пожежею та іншим стихійним лихом, внаслідок якого заподіяно шкоди майну постраждалих чи їх здоров’ю; смертю особи, сім’я якої знаходиться у тяжкому матеріальному становищі; хворобою, оперативним лікуванням, які потребують фінансових витрат чи від’їзду на лікування до іншого міста; іншими непередбаченими надзвичайними обставинами, якщо середній сукупний дохід на одного члена сім’ї в розрахунку на місяць менший встановленого законодавством прожиткового мінімуму на підставі пакета документів:

1) заява про надання одноразової допомоги;

2) довідка про реєстрацію місця проживання заявника (для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб);

3) довідка про склад сім’ї;

4) довідки про доходи всіх членів сім’ї заявника за 6 місяців перед зверненням;

5) копія паспорта;

6) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті, копія сторінки паспорта з такою відміткою);

7) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника (в разі необхідності);

8) Для розгляду питання про надання одноразової адресної грошової допомоги:


8.1) на лікування
довідка про необхідність амбулаторного або направлення на стаціонарне лікування, видані лікувальною установою;


8.2) на поховання
копія свідоцтва про смерть, довідка, про поховання за власний рахунок;


8.3) на відшкодування шкоди
документи (копії документів), які підтверджують факт заподіяної шкоди внаслідок екстремальної ситуації та право власності на майно, що постраждало;


8.4) на невідкладне та/або оперативне лікування хвороби, що загрожує життю людини
копії документів з медичного закладу про стан здоров’я хворого, підтверджуючих необхідність невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що загрожує життю людини, кошторису на лікування або інший документ, який підтверджує вартість лікування, виданий лікувальним закладом або аптекою;


9) реєстр банківської установи (в разі необхідності);

10) інші документи (в разі необхідності).